U kunt voor de volgende diensten bij ons terecht

Verzorging
Verpleging
Begeleiding
Psychogeriatrische zorg
Terminale en palliatieve zorg 24 uur

Blokzorg